40 χρόνια, οι ευχαριστημένοι πελάτες μας μιλούν για τα έργα που υλοποιήσαμε με επιτυχία. Καλέστε μας για το δικό σας!

Μηχανήματα Κλιματισμού

Ο βασικός σκοπός του κλιματισμού είναι να ρυθμίζει τις ιδιότητες του αέρα σε ένα χώρο εντός των επιθυμητών ορίων. Για τη ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται ένα “μέσο”.
Νερό ή ψυκτικό υγρό ή ακόμη και αέρας.

Η επεξεργασία του “μέσου” πραγματοποιείται στην κλιματιστική εγκατάσταση, η οποία με τη σειρά της μπορεί να είναι τοπική ή κεντρική.

Με τον κλιματισμό επιδιώκουμε τη διατήρηση εντός των επιθυμητών ορίων των εξής συνθηκών εσωτερικού ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος:

  • Θερμοκρασία
  • Καθαρότητα αέρα
  • Θόρυβος
  • Υγρασία
  • Κίνηση και διανομή αέρα
Copyright 2016 °Clima360 | All Rights Reserved | Powered by FCNet