40 χρόνια, οι ευχαριστημένοι πελάτες μας μιλούν για τα έργα που υλοποιήσαμε με επιτυχία. Καλέστε μας για το δικό σας!

Ηχοπαγίδες

Οι ηχοπαγίδες ή αλλιώς ηχομειωτές ενδείκνυνται για την ελάττωση του θορύβου σε συστήματα κλιματισμού, εξαερισμού κοκ.

Κατασκευάζονται σε ορθογωνική και κυκλική διατομή. Τα υλικά από τα οποία αποτελείται η ηχοπαγίδα διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας και τη χρήση τους.

Copyright 2016 °Clima360 | All Rights Reserved | Powered by FCNet