40 χρόνια, οι ευχαριστημένοι πελάτες μας μιλούν για τα έργα που υλοποιήσαμε με επιτυχία. Καλέστε μας για το δικό σας!

Εξαερισμός

Ο εξαερισμός ενός χώρου επιτυγχάνεται είτε με τη δημιουργία μίας ιδιαίτερης εγκατάστασης είτε μέσα από την εγκατάσταση κλιματισμού του χώρου ή με το συνδυασμό και των δύο.

Η ανανέωση του αέρα ενός κλειστού χώρου με αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον είναι απαραίτητη όταν εντός του χώρου υπάρχουν ζώντες οργανισμοί, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο εφικτή την αναπλήρωση οξυγόνου, την απομάκρυνση οσμών και τυχόν επιβλαβών αερίων που δημιουργούνται από πηγές εντός του χώρου.

Οι φυγοκεντρικοί ή οι αξονικοί ανεμιστήρες επιτελούν αυτόν ακριβώς το σκοπό.

Copyright 2016 °Clima360 | All Rights Reserved | Powered by FCNet